Карабин от Молота Вепрь-15 (ВПО-140) .223 Rem…

Карабин от Молота Вепрь-15 (ВПО-140) .223 Rem